Whistleblowing-järjestelmä.

Pitkän aikavälin menestyksemme perustuu reiluun ja eettiseen liiketoimintaan. Tämä on kuvattu käytännesäännöissämme, jotka sekä työntekijämme että tavarantoimittajamme allekirjoittavat. Sinulla on tärkeä tehtävä tuoda esiin huolenaiheesi, jos epäilet vakavaa väärinkäytöstä, joka ei ole käytännesääntöjen mukainen.

Whistleblowing-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ehkäistä tai korjata mahdollinen rikkomus. Sinun ei tarvitse todistaa epäilyjäsi, mutta kaikki väärinkäytöksiä koskevat ilmoitukset on tehtävä vilpittömässä mielessä.

Työskentelemme ulkopuolisen whistleblowing-palveluntarjoajan kanssa, joten voit olla varma nimettömyydestä. 

Napsauta tätä lähettääksesi ilmiantoraportin tai kirjoita seuraava osoite selaimeesi:

https://report.whistleb.com/ballingslovinternational

Lisätietoja löytyy täältä:

Whistleblowing-järjestelmämme on suljettu järjestelmä, jonka tarjoaa riippumaton ulkopuolinen kolmas osapuoli - WhistleB Whistleblowing Center AB. Järjestelmä on täysin riippumaton intranetistä ja verkkosivustosta. Kaikki viestit on salattu. Lähettäjän anonymiteetin varmistamiseksi WhistleB ei tallenna IP-osoitteita eikä muita metatietoja.