Kvik Privacy Policy

Tämä tietosuojakäytäntö on osa Kvikin yleistä tietosuojasäädösten noudattamisen dokumentaatiota.

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Kvik kerää ja käyttää niitä henkilötietoja, jotka luovutat meille vieraillessasi kotisivuillamme ja käyttäessäsi Kvikin erilaisia palveluita.

Kvikin jälleenmyyjät, jotka eivät ole Kvikin määräysvallassa tai omistamia, sekä Kvikin omat ja Kvikiin liittyvät yritykset soveltavat nekin tätä käytäntöä kokonaisuudessaan aivan kuin se olisi heidän omansa. Kaikki tässä käytetyt tai mainitut muotoilut, oikeudet ja velvoitteet ovat voimassa vähimmäisvaatimuksina.

Ellei toisin mainita, Kvikin kotisivujen ja palveluiden kautta kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on Kvik. Kvikin suorittama henkilötietojen käsittely noudattaa kunakin ajankohtana voimassa olevia vaatimuksia, tietoturvamääräysten mukaiset turvallisuusvaatimukset mukaan luettuina.