Mitä olemme saavuttaneet

Tuotantomme on CO2-positiivista.

Kunnianhimoinen ja haastava ajattelutapa on Kvikin DNA:n ytimessä, eikä se näy missään selvemmin kuin asettamissamme vastuullisuustavoitteissa. Vuoden 2021 alussa saavutimme merkittävän virstanpylvään, kun Tanskassa sijaitsevan tehtaamme tuotanto muuttui CO2-positiiviseksi. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa nostamme rimaa, ja olemme asettaneet uudet kunnianhimoiset tavoitteet, joiden mukaan koko toimitusketjumme on oltava CO2-positiivinen vuonna 2025.

Lue, mitä tämä tarkoittaa.

Mitä kasvihuonekaasuprotokolla todella tarkoittaa meille ja sinulle?

Scope 1

Tähän sisältyvät kaikki suorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat hallinnassamme olevista toiminnoista, mukaan lukien polttoaineen poltto paikan päällä, laivat ja ilmastointi. Lämmöntalteenottolaitteistomme auttoi meitä saavuttamaan tämän tavoitteen.

 

 

Scope 2

Tämä tarkoittaa kaikkia epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheutuvat ostamamme sähkön, lämmön tai höyryn kulutuksesta. Olemme onnekkaita, että täällä Tanskassa on mahdollista ostaa sertifioitua puhdasta energiaa ja että pystymme kattamaan oman lämmöntarpeemme omalla lämmöntalteenottolaitoksellamme.

Scope 3

Tämä edellyttää paljon yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa, sillä siihen sisältyvät kaikki muut epäsuorat päästöt, kuten ostettujen materiaalien ja polttoaineiden louhinta ja tuotanto sekä kuljetuksiin liittyvät toimet ajoneuvoissa, joita emme omista ja käytä itse.

Mitä CO2-positiivinen tarkoittaa?

CO2-neutraalius tarkoittaa, että poistat saman verran hiilidioksidia ilmakehästä kuin päästät siihen. CO2-positiivisuus tarkoittaa sitä, että poistat enemmän hiilidioksidia ilmakehästä kuin päästät siihen. Näin saavutat ympäristöhyötyä poistamalla ilmakehästä enemmän hiilidioksidia kuin tuotat. 

Tässä kerromme, miten saavutimme CO2-positiivisuuden pääkonttorissamme ja tuotannossamme Tanskassa.

Kvikin tuotannosta tuli hiilipositiivista vuonna 2021.

Mihin olemme menossa päästöjen osalta?

Minkä tahansa suuren, kunnianhimoisen tavoitteen tavoin kyseessä on matka. Olemme jo ottaneet isoja askeleita: olemme siirtyneet käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa, vaihtaneet kaikki valaistuksemme LED-valaisimiin, jotka kuluttavat vähemmän, ja asentaneet omavaraisen lämpölaitoksen, joka käyttää tuotannosta syntyvää jätettä toimistojemme ja tehtaamme lämmittämiseen. Nämä olivat suuria ja rohkeita askelia, mutta tämä on pitkä matka. Vuoden 2025 loppuun mennessä odotamme vaihtavamme kaikki yritysautot sähkökäyttöisiksi. Teemme myös tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että myös he ovat CO2-positiivisia.